Dossier: Characterization of European CO2 Storage – European Project SiteChar
Open Access
Numéro
Oil Gas Sci. Technol. – Rev. IFP Energies nouvelles
Volume 70, Numéro 4, July–August 2015
Dossier: Characterization of European CO2 Storage – European Project SiteChar
Page(s) 635 - 654
DOI https://doi.org/10.2516/ogst/2015009
Publié en ligne 30 juillet 2015
 • Botor D., Papiernik B., Maćkowski T., Reicher B., Kosakowski P., Machowski G., Górecki W. (2013) Gas generation in Carboniferous source rocks of the Variscan foreland basin: Implications for a charge history of Rotliegend deposits with natural gases, Annales Societatis Geologorum Poloniae 83, 353–383. [Google Scholar]
 • Cosentino L. (2001) Integrated reservoir studies, IFP Publications, Edition Technip. [Google Scholar]
 • Dadlez R., Narkiewicz M., Stephenson R.A., Visser M.T.M., van Wees J.D. (1995) Tectonic evolution of the Mid-Polish Trough: Modelling implications and significance for central European geology, Tectonophysics 252, 179–195. [CrossRef] [Google Scholar]
 • Deczkowski Z., Gajewska J. (1980) Mezozoiczne i trzeciorzędowe rowy obszaru monokliny przedsudeckiej, Przegląd Geologiczny 23, 3, 151–156. [Google Scholar]
 • Doligez B., Beucher H., Effroy F., Eschard R. (1999) Integrated reservoir characterisation: improvement in heterogenous stochastic modelling by integration of additional external constraint, in Reservoir Characterization-Recent Advances, Schatzinger R.A., Jordan J.F. (eds), AAPG Memoir 71, 333–342. [Google Scholar]
 • Doligez B., Beucher H., Lerat O., Souza O. (2007) Use of a seismic derived constraint: Different steps and joined uncertainties in the construction of a realistic geological model, Oil & Gas Science and Technology 62, 2, 237–248. [CrossRef] [EDP Sciences] [OGST] [Google Scholar]
 • Doornenbal J.C., Stevenson A.G. (ed.) (2010) Petroleum Geological Atlas of the Southern Permian Basin Area, EAGE Publications b.v, Houten. [Google Scholar]
 • Dubrule O. (2003) Geostatistics for seismic data integration in Earth models. 2003 Distinguished Instructor short Course, Distinguished instructor series No. 6, EAGE. [Google Scholar]
 • Gast R.E., Dusar M., Breitkreuz C., Gaupp R., Schneider J.W., Stemmerik L., Geluk M.C., Geisler M., Kiersnowski H., Glennie K.W., Kabel S., Jones N.S. (2010) Rotliegend, in Petroleum Geological Atlas of the Southern Permian Basin Area, J.C. Doornenbal, A.G. Stevenson (eds), EAGE Publications b.v, Houten. [Google Scholar]
 • Glennie K.W. (ed.) (1998) Petroleum Geology of the North Sea, Basic concepts and recent advances, Blackwell, Oxford, 636 p. [Google Scholar]
 • Górecki W. (ed.) (2006a) Atlas of geothermal resources of Mesozoic formations in the Polish Lowlands, AGH-UST, Kraków. [Google Scholar]
 • Górecki W. (ed.) (2006b) Atlas of geothermal resources of Paleozoic formations in the Polish Lowlands, AGH-UST, Kraków. [Google Scholar]
 • Górecki W., Papiernik B., Maćkowski T., Reicher B., Botor D., Burzewski W., Machowski G. (2011) Hydrocarbon potential of the Carboniferous – Lower Permian Total Petroleum System in the Polish part of the SPB, 73nd EAGE Conference & Exhibition, 23-26 May, Vienna, extended abstracts, P298, 1–5. [Google Scholar]
 • Grocholski W. (1991) Budowa geologiczna przedkenozoicznego podłoża Wielkopolski. Przewodnik 62. Poznań. Zjazdu PTG. 7–18. (in Polish). [Google Scholar]
 • Jarosiński M., Poprawa P., Ziegler P.A. (2009) Dynamic evolution of the Polish foreland during Cenozoic times, Geological Quarterly 53, 1, 3–26. [Google Scholar]
 • Journel A., Alabert F. (1990) New method for reservoir mapping, Journal of Petroleum Technology 42, 2, 212–218. [Google Scholar]
 • Karnkowski P.H. (1994) Rotliegend lithostratigraphy in the central part of the Polish Permian Basin, Geological Quarterly 38, 1, 27–42. [Google Scholar]
 • Karnkowski P.H. (1999a) Oil and gas deposits in Poland, Geosynoptics Society Geos, Górecki W. (ed.), University of Mining and Metallurgy, Cracow. [Google Scholar]
 • Karnkowski P.H. (1999b) Origin and evolution of the Polish Rotliegend Basin, PGI Special Papers 3, 1–93. [Google Scholar]
 • Karnkowski P.H. (2007) Permian Basin as a main exploration target in Poland, Przegląd Geologiczny 55, 12/1, 1003–1015. [Google Scholar]
 • Karnkowski P.H. (2008) Tectonic subdivision of Poland: Polish Lowlands, Przegląd Geologiczny 56, 10, 895–903. (In Polish with English summary). [Google Scholar]
 • Kiersnowski H. (1997) Depositional development of the Polish Upper Rotliegend Basin and evolution of its sediment source areas, Geological Quarterly 41, 4, 433–456. [Google Scholar]
 • Kiersnowski H. (1998) Depositional architecture of the Rotliegend Basin in Poland, in Sedimentary Basins. Analysis of the Polish Lowlands, Narkiewicz M. (ed.), Prace Państwowego Instytutu Geologicznego 165, 113–128. [Google Scholar]
 • Kiersnowski H., Buniak A. (2006) Evolution of the Rotliegend Basin of northwestern Poland, Geological Quarterly 50, 1, 119–137. [Google Scholar]
 • Kiersnowski H., Papiernik B. (2008) Thickness map of the Upper Rotliegend deposits (Mapa miąższości utworów górnego czerwonego spągowca (saksonu (Unpublished, Zad.1.1a „Zestawienie, przetwarzanie i geometryzacja zbiorów danych, konstruowanie modeli litostratygraficzno – miąższościowych i petrofizycznych”. Zasoby prognostyczne, nieodkryty potencjał gazu ziemnego w utworach czerwonego spągowca. zrealizowano na zamówienie Ministerstwa Środowiska, finansowanie NFOŚiGW (um.562/2005/Wn-06/SG-sm-tx/D). CAG Warszawa). [Google Scholar]
 • Kiersnowski H., Tomaszczyk M. (2010) Permian dune fields as geomorphological traps for gas accumulation: Upper Rotliegend – Zechstein Basin, SW Poland, 18th International Sedimentological Congress, Mendoza, Sept. 26-Oct. 1. [Google Scholar]
 • Kiersnowski H., Paul J., Peryt T.M., Smith D.B. (1995) Facies, paleogeography and sedimentary history of the Southern Permian Basin in Europe, in The Permian of Northern Pangea, Scholle P.A., Peryt T.M., Ulmer-Scholle D.S. (eds), Springer-Verlag, Berlin, pp. 119–136. [CrossRef] [Google Scholar]
 • Klimkowski Ł., Nagy S., Papiernik B., Orlic B., Kempka T. (2015) Numerical simulations of enhanced gas recovery at the Załęcze gas field in Poland confirm high CO2 storage capacities and mechanical integrity, in press, DOI: 10.2516/ogst/2015012 [Google Scholar]
 • Krzywiec P. (2006) Structural inversion of the Pomeranian and Kuiavian segments of the Mid-Polish Trough – lateral variations in timing and structural style, Geological Quarterly 50, 1, 151–168. [Google Scholar]
 • Kwolek K. (2000) Wiek ruchów tektonicznych w strefie dyslokacyjnej Poznań-Kalisz, monoklina przedsudecka, Przegląd Geologiczny 48, 9, 804–814. [Google Scholar]
 • Kwolek K. (2003) Analiza strefy dyslokacyjnej Poznań – Kalisz i jej związek z akumulacją gazu ziemnego w utworach czerwonego spągowca, PhD Thesis, AGH UST In Krakow. [Google Scholar]
 • Lamarche J., Bergerat F., Lewandowski M., Mansy J.L., Swidrowska J., Wieczorek J. (2002) Variscan to Alpine heterogeneous palaeo-stress field above a major Palaeozoic suture in the Carpathian foreland (southeastern Poland), Tectonophysics 357, 55–80. [CrossRef] [Google Scholar]
 • Labourdette R., Imbert P., Insalaco E., Hegre J.A. (2005) Reservoir-scale sedimentary modelling: approaches and impact of integrating sedimentology into the reservoir characterization workflow, The future of Geological Modeling in Hydrocarbon Development Conference, London, 7-8 March. [Google Scholar]
 • Lerat O., Doligez B., Albouy E., Nivlet P., Roggero F., Cap J., Vittori J., Duplantier O., Berthet P. (2006) Integrated Reservoir Model of a Channelized Turbidite Reservoir: Geostatistical Geological Modeling Honoring a Quantitative 3D Seismic Constraint, 26th Annual Gulf Coast Section SEPM Research Conference: “Reservoir Characterization: Integrating technology and business practices”, Houston, 4-6 Dec. [Google Scholar]
 • Magoon L.B., Schmoker J.W. (2000) The total petroleum system – The natural fluid network that constrains the assessment unit, in U.S. Geological Survey World Petroleum Assessment 2000 – Description and results, USGS Digital Data SeriesDDS-60, Version 1.0, CD-ROM, Disk 1. [Google Scholar]
 • Marek S., Pajchlowa M. (eds) (1997) Permian and Mezozoik in Poland, Prace Państwowego Instytutu Geologicznego, 153. [Google Scholar]
 • Markiewicz A. (2007) Naskórkowa struktura południowej części monokliny przedsudeckiej a zagospodarowanie utworów najstarszej soli kamiennej (Na1) (Thin-skinned structure of the south part of Foresudetic Monocline vs. Management of Na1 salt), Gospodarka Surowcami Naturalnymi 23, Special Edition 1, 35–49. [Google Scholar]
 • Narkiewicz M., Dadlez R. (2008) Geologiczna regionalizacja Polski — zasady ogólne i schemat podziału w planie podkenozoicznym i podpermskim. Geological regional subdivision of Poland: general guidelines and proposed schemes of sub-Cenozoic and sub-Permian units, Przegląd Geologiczny 56, 391–397 (in Polish, Eng. abstract). [Google Scholar]
 • Papiernik B., Buniak A., Hajto M., Kiersnowski H., Zych I., Machowski G., Jasnos J. (2008) Model pojemnościowy utworów czerwonego spągowca i wapienia cechsztyńskiego na podstawie laboratoryjnych badań petrofizycznych i interpretacji geofizyki wiertniczej, in Zasoby prognostyczne, nieodkryty potencjał gazu ziemnego w utworach czerwonego spągowca i wapienia cechsztyńskiego w Polsce, Górecki W. (ed.), Polish Geol. Inst. Archive, Warsaw. [Google Scholar]
 • Papiernik B., Górecki W., Pasternacki A. (2010a) Wstępne wyniki modelowań przestrzennych (3D) parametrów petrofizycznych skał podczas poszukiwań stref występowania gazu zamkniętego w polskim basenie czerwonego spągowca, Przegląd Geologiczny 58, 4, 352–364. [Google Scholar]
 • Papiernik B., Kudrewicz R., Hajto M., Machowski G., Sowiżdżał A. (2010b) Structure map of the Upper Rotliegend top, in Petroleum Geological Atlas of the Southern Permian Basin Area, Doornenbal J.C., Stevenson A.G. (eds), EAGE Publications b.v, Houten. [Google Scholar]
 • Papiernik B., Kiersnowski H., Machowski G., Górecki W. (2012) Upper Rotliegend Reservoir and Facies Models of Geomorphological and Structural Gas Traps in Silesian Basin - South-West Poland, 74th EAGE Conference & Exhibition incorporating SPE EUROPEC, Copenhagen, 4-7 June. [Google Scholar]
 • Peryt T.M., Geluk M.C., Mathiesen A., Paul J., Smith K. (2010) Zechstein, in Petroleum Geological Atlas of the Southern Permian Basin Area, Doornenbal J.C., Stevenson A.G. (eds), EAGE Publications b.v, Houten. [Google Scholar]
 • Pharaoh T.C., Dusar M., Geluk M.C., Kockel F., Krawczyk C.M., Krzywiec P., Scheck-Wenderoth M., Thybo H., Vejbak O.V., van Wees J.D. (2010) Tectonic evolution, in Petroleum Geological Atlas of the Southern Permian Basin Area, Doornenbal J.C., Stevenson A.G. (eds), EAGE Publications b.v, Houten. [Google Scholar]
 • Pletsch T., Appel J., Botor D., Clayton C.J., Duin E.J.T., Faber E., Górecki W., Kombrink H., Kosakowski P., Kuper G., Kus J., Lutz R., Mathiesen A., Ostertag-Henning C., Papiernik B., van Bergen F. (2010) Petroleum Generation and Migration, in Petroleum Geological Atlas of the Southern Permian Basin Area, Doornenbal J.C., Stevenson A.G. (eds), EAGE Publications b.v, Houten. [Google Scholar]
 • Pokorski J. (1981a) Propozycja formalnego podziału litostratygraficznego czerwonego spągowca na Niżu Polskim, Kwartalnik Geologiczny 25, 1, 41–58. [Google Scholar]
 • Pokorski J. (1981b) Paleogeography of the Upper Rotliegendes in the Polish Lowlands, in Proceedings of the Symposium on the Central European Permian, Warszawa. [Google Scholar]
 • Pokorski J. (1988) Mapy paleotektoniczne czerwonego spągowca w Polsce, Kwartalnik Geologiczny 32, 15–31. [Google Scholar]
 • Pokorski J. (1997) The Lower Permian (Rotliegend), Prace Państwowego Instytutu Geologicznego 153, 35–62. [Google Scholar]
 • Ravenne C., Galli A., Doligez B., Beucher H., Eschard R. (2002) Quantification of facies relationships via proportion curves, 31st International Geological Congress, Rio de Janeiro, 6-17 Aug. [Google Scholar]
 • Sowiżdżał A., Papiernik B., Machowski G., Hajto M. (2013) Petrophysical parameters of the Lower Triassic deposits in a prospective location for Enhanced Geothermal System (central Poland), Geological Quarterly 57, 4, 729–744. [Google Scholar]
 • Stephenson R.A., Narkiewicz M., Dadlez R., van Wees J.D., Andriessen P.A.M. (2003) Tectonic subsidence modelling of the Polish Basin in the light of new data on crustal structure and magnitude of inversion, Sedimentary Geology 159, 59–70. [CrossRef] [Google Scholar]
 • Tomaszczyk M. (2007) http://www.opengeology.pl. [Google Scholar]
 • Zakrevsky K.E. (2011) Geological 3D modeling, EAGE Publications, Houten. [Google Scholar]
 • Żelaźniewicz A., Aleksandrowski P., Buła Z., Karnkowski P.H., Konon A., Oszczypko N., Ślączka A., Żaba J., Żytko K. (2011) Regionalizacja tektoniczna Polski, Komitet Nauk Geologicznych PAN, Wrocław. [Google Scholar]
 • Ziegler P.A. (1990) Geological Atlas of Western and Central Europe (2nd edition), Shell Internationale Petroleum Maatschappij B.V., Geological Society Publishing House, Bath. [Google Scholar]

Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.

Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.

Le chargement des statistiques peut être long.